Iluzja i balonowe Show Hrabiego Smarkuli godz.13:00